B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

 • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

 • GOMEX Facebook

  GOMEX Instagram

Aktuelno

06.08.2018
Pravila nagradnog konkursa »GILLETTEDRIVESME«
 • Pravila nagradnog konkursa »GILLETTEDRIVESME«

Pravila nagradnog konkursa »GILLETTEDRIVESME«

                        

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “GILLETTEDRIVESME” Nelt  d.o.o. Beograd

Konkurs traje u periodu od 10.7.2018. godine sa početkom u 00:01 do 01.09.2018. godine do 23h i organizuje se na  teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, „NELT“ D.O.O. BEOGRAD, i GOMEX D.O.O. ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na Instagramu postavljanjem rešenja na #GilletteDrivesMe

Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama.

Da bi učesnik mogao preuzeti nagradu potrebno je da ima fiskalni račun iz bilo kog objekta Gomex-a na kojem su proizvodi Gillette u vrenosti većoj od 500.00 RSD. Važe se samo kupovine obavljene u period 10.07. do 20.08.2018.godine.

Priča treba da bude kreativna i zanimljiva, a žiri će izabrati jednu najkreativniju i najzanimljiviju priču kao pobednika konkursa i dobitnike ostalih nagrada.

Žiri čine: 

1.   Key Account Manager Nelt-a

2.   Trade Marketing Specialist Nelt-a

3.    Digital Manager agencije One Stop Marketing,

4.    Marketing Manager Gomex Srbija 

 

Žiri Organizatora će prihvatiti samo priče koje poštuju pozitivne vrednosti koje promovišu brendovi Gillette i Gomex.. 

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

• su stariji od 18 godina,

• su saglasni sa pravilima ovog konkursa

• pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja, pol, datum rođenja) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa.

 Sve fotografije/videa će biti postavljeni i dostupni za pregled na Instagramu pod #GillettDrivesMe

 

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

Prilikom izbora dobitnika, najveći broj glasova od strane žirija će odrediti pobednike u konkursu. 

Pobednici će s obzirom na  broj osvojenih glasova žirija osvojiti nagrade, raspoređene po vrednosti od najviše ka najmanjoj shodno broju osvojenih glasova:

- 1 x Dron DJI Spark

- 1 x GoPro Hero 5 session

- 1 x Huawei P10 Lite

- 2 x Vaučer Gigatron 10.000 RSD

-5 x Vaučer Gomex 5.000 RSD

Pobedničke fotografije/vida i imena dobitnika nagrada biće objavljena na Instagram stranici kompanije Gomex najkasnije 15 dana od završetka nagradnog konkursa.

Učesnici čije fotografije/videa budu proglašeni kao pobedničkea biće pozvani od strane organizatora najkasnije u roku od 15 dana od završetka konkursa kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada iz ovog konkursa ne javi i na telefonski poziv  u periodu od 15 dana od dana objavljivanja pobednika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.  

Opšte odredbe: 

 • Nelt d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima zabavni karakter.
 • Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: 
 • Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. 
 • Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se  koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.
 • Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su telefon i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. 
 • Pristajem da budem kontaktiran od strane organizatora u vezi ovog konkursa.
 • Potvrđujem da sam upoznat sa pravom organizatora da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve priče koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje brend promoviše (biće uklonjene objave koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 
 • Potvrđujem da organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 
 • U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
 • Pravila nagradnog konkursa »GILLETTEDRIVESME«