B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Aktuelno

16.11.2017
Dobre vesti za sve korisnike KASICE BROJALICE!

Dobre vesti za sve korisnike KASICE BROJALICE!

Od 17. novembra startovala je nova akcija za naše lojalne potrošače pod nazivom "Ček na dopis".Projekat "Ček na dopis" predstavlja inovacuju u poslovanju kompanije GOMEX. 
 
Nova mogućnost za kupovinu u našim maloprodajnim objektima jeste donos čeka na osnovu kojeg će se potrošaču pripisati KEŠIRIĆI na KASICU BROJALICU za plaćanje obavljenih kupovina u GOMEX-ovim objektima. Korisniku KASICE BROJALICE koji ostavi ček na BROJALICU će biti pripisani KEŠIRIĆI u iznosu od 5.000 dinara, što predstavlja maksimalni iznos čeka. Dakle, 5.000 Keširića predstavlja u stvari 5.000 dinara. Potrošaču će od momenta evidencije čeka koji je doneo biti omogućeno da svaki dan, po želji, kupuje na KEŠIRIĆE U BILO KOJEM IZNOSU do poslednjeg KEŠIRIĆA koji ima na njegovoj KASICI BROJALICI.
 
Rok za naplatu ovih čekova iznosi 90 dana, kao i rok za potrošnju pripisanih KEŠIRIĆA koji je takođe 90 dana. 
 
Plaćanje kroz akciju "Ček na dopis" nije ograničeno u koracima od 500 Keširića, već se može vršiti u bilo kom iznosu do granice raspoloživih Keširića. Takođe, plaćanje se može vršiti u bilo kojem maloprodajnom objektu, nezavisno od objekta u kojem je ostavljen ček. 
 
Tokom potrošnje pripisanih Keširića, potrošač ostvaruje pravo da sakuplja nove dodatne Keširiće na osnovu obavljenih kupovina. Nakon isteka 90-og dana od dana kada je potrošač ostavio ček ako potrošaču na stanju ostanu Keširići koje nije potrošio, iste može da potroši po ,,starom“ principu u koracima od 500.
 
Ovakva pogodnost za kupovinu omogućena je samo korisnicima KASICE BROJALICE koju možete dobiti u bilo kojem GOMEX-ovom objektu za samo par minuta.