B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Bonsai, veština bezgraničnog strpljenja

autor: Gomex | 08.10.2020
Bonsai, veština bezgraničnog strpljenja

Bonsai je japanska reč, sastavljena od reči bon (cvetna saksija) i sai (drvo). Ipak, danas je opšteprihvaćeno da su Kinezi prvi kreirali minijaturni pejzaž i minijaturno drveće. Njihov naziv za bonsai je „penjing”, a počeci ove kulture vezuju se za doba vladavine dinastije Han (220. p.n.e. – 206. n.e).

Jedna od najstarijih kineskih legendi govori kako je vladar Han naredio da mu se u vrtu napravi minijaturni pejzaž celokupnog njegovog carstva sa svim planinama, dolinama, rekama, jezerima i drvećem. Želeo je da jednim pogledom kroz prozor vidi celo carstvo. 

Odgovor na pitanje kako doći do idealnog bonsaija bio bi - orezivanjem krošnje, orezivanjem korena, presađivanjem u odgovarajuću zemlju i odgovarajuću posudu, kao i zalivanjem.

Bonsai stilovi

CHOKKAN - uspravni stil

MOYOGI - Neformalno uspravan stil

KENGAI - Kaskadni stil

FUKINAGASHI - Vetrom šibani stil

YOSE-YE - Stil šumice

SHIZEN-ZUKURI - Prirodni stil

SHARIMIKI - Stil u kome je veći deo stabla mrtav, a jedna ili više grana su preuzele oblik drveta…

Što je bonsai stariji to je vredniji

Bonsai stablo se razvija kao svako drugo stablo u prirodi, samo mu se određenim postupcima obuzdava rast u visinu. Cilj uzgajivača je da se stvori verna minijaturna kopija, dostojna poštovanja koje zaslužuje staro stablo u prirodi - vetrovima šiban, nagnut bor, kvrgavi brest, trešnja koja cveta i donosi plod… Da bi to postigli, uzgajivači bonsaija moraju imati određena znanja i spretnost. Oni obrezuju korenje kako bi stalo u posudu, obrezuju grane da bi ostale kratke, a da ipak deluju prirodno, kao da neobuzdano rastu. Osim znanja, bezgranično strpljenje je neobično važna osobina koja je odlika svakog uzgajivača bonsaija. Potrebno je i po dvadeset godina predanog i strpljivog rada dok bonsai dobije pravu vrednost i značaj, jer postoji pravilo - što je bonsai stariji, to je vredniji. U Japanu se mnoga drvca nasleđuju iz generacije u generaciju. Njihova vrednost je neprocenjiva. 

Da biste na pravilan način mogli brinuti o svom malom stablu, potrebno je da znate kojoj vrsti pripada. Jedino na taj način možete odgovoriti na sve njegove potrebe.

Klasifikacija bonsaija po veličini

MAME - Bonsai manji od 7cm

SHOHIN - Bonsai visine do 20cm

KIFU - Bonsai visine između 20 i 40cm

CHU - Bonsai visine između 40 i 60cm

DAI - Bonsai veći od 60cm