B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Morzeov signal koji je spasao mnoge živote

autor: Gomex | 03.06.2021
Morzeov signal koji je spasao mnoge živote

Ukoliko ovaj deo godine koristite za planinarenje ili šetnju neistraženim šumskim stazama, ovaj tekst vam može biti koristan, jer ćete između ostalog naučiti kako da potražite pomoć samo uz pomoć signalizacije. Morzeov SOS signal do sada je spasio stotine hiljada života od kada je 1. jula 1908. godine usvojen kao međunarodni signal za pomoć…

Šta je Morzeova azbuka?

Morzeova azbuka služi za prenos poruka na daljinu, te je svako slovo zamenjeno signalom koji se sastoji od kratkih i dugih zvučnih ili svetlosnih signala. Prilikom učenja telegrafije, kratki signal se beleži kao tačka, a dugi kao crta. SOS se najčešće povezuje se sa frazama kao što su “Save Our Ship” (spasite naš brod) ili Save Our Souls (Spasite naše duše). Međutim, SOS je najkraća i najjedostavnija reč u Morzeovom kodu. Sastoji se od tri kratka, tri duga i još tri kratka signala. Signal je biran, jer ne znači ništa, zato što je morao biti međunarodno prihvaćen.

U radio-telegrafiji, Morzeova azbuka se prenosi zvučnim signalima frekvencije 800 Hz i to tako da dugi znak traje kao tri kratka (trajanje kratkog znaka zavisi od brzine emitovanja Morzeovog koda). Tišina između dva signala je u trajanju jednog kratkog signala, a između znakova se pravi pauza u trajanju jednog dugog signala. Brzina emitovanja Morzeove azbuke se izražava u broju znakova u minutu ili broju reči u minutu, a operatori se dele u klase prema sposobnosti brzine emitovanja i prijema telegrafije.

Učenje Morzeove azbuke

Održavaju se i takmičenja u brzini prijema i otpravljanja telegrafijom. Učenje Morzeove azbuke u radio-telegrafiji vrši se isključivo emitovanjem zvučnih signala ili pevanjem. Znak se ne pamti kao kao kombinacija tačaka i crta, već se svaki znak pamti kao jedna zvučna slika. Takođe, učenje se ne vrši abecednim rasporedom, već postoje metode koje koriste redoslede znakova takve da ih je lakše zapamtiti, ali i međusobno razlikovati.

Morzeova azbuka je metod za prenošenje signala koji je prvi put osmišljen i upotrebljen na telegrafu izumitelja Semjuela Morzea. Ovaj čovek je poznat kao pronalazač Morzeove azbuke i utemeljivač telegrafa kao sredstva komunikacije. Studirao je hemiju i filozofiju, a 1844. je po prvi put javno preneta poruka Morzeovom azbukom.