B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Crveno vino u hrišćanskoj tradiciji

autor: Gomex | 09.01.2020
Crveno vino u hrišćanskoj tradiciji

Hristos je na Tajnoj večeri od hleba i vina stvorio simbole svog tela i svoje krvi. Osim što je za sebe rekao da je „prvi čokot“, a njegovi učenici „loza“, Isus Hrist je, kako prenose Jevanđelja, izgovorio mnoge parabole o vinu, a njegovo prvo čudo u propovedanju na zemlji bilo je pretvaranje šest ćupova vode u vino.

Tradicija mešanja vina i vode, kao simbola dve velike svemirske moći, postojala je još u starom Izrailju, a starozavetna Crkva koristila je vino u vreme prinošenja žrtava. U hrišćanskoj kulturi govori se o mešanju božanske i ljudske prirode u Hristovoj zemaljskoj ličnosti.

„Zaista, zaista vam kažem… Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni a ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan“ (Jn. 6, 53 – 56). 

Biblijsko voće

Vino i vinogradi pominju se i u Starom zavetu gde, prema pravoslavnom učenju, „gozba od čistog vina“ predstavlja pra-sliku i najavu Jevanđelja. Vino je za hrišćane i plod ljudskih ruku i dar Božiji. Ono je u Pravoslavnoj crkvi sastavni deo gotovo svih obreda – od pričešća, tajne jeleosvećenja, venčanja, svenoćnog bdenja, rezanja slavskog kolača, pa do pogreba i molitvi za upokojene.

Crkva je propisala posebne molitve koje sveštenik čita pri zasađivanju vinograda, a molitvama se blagosilja vino za trpezom. Grožđe i sami vinogradi, na praznik Preobraženja Gospodnjeg, osvećuju se po crkvenom činu, a na praznik svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinograda i vinogradara, uz molitve počinje prvo rezanje vinograda u novoj godini.

Bog vina kroz istoriju

Za pričešće se, prema crkvenim pravilima, koristi isključivo crno vino dobijeno od vinove loze i bez dodatog šećera. Zanimljiva je i informacija da su postojali prehrišćanski poštovaoci kulta Dionisa i rimskog Bahusa, koji su kao i hrišćani, smatrali da je uživanje u vinu svojevrsno pričešće, s tim što postoji ključna razlika - dok hrišćanstvo podrazumeva upotrebu male količine vina, kult Dionisa nalaže da se vino toči i pije u ogromnim količinama.