B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Antibiotici

autor: Gomex | 26.04.2018
Antibiotici

Antibiotici su u upotrebi od ranih 1940-ih godina prošlog veka (otkriće penicilina) i danas se sve više upotrebljavaju u opštoj medicinskoj praksi i u velikom broju slučajeva i kada nisu potrebni ni delotvorni - kod virusnih i gljivičnih infekcija.

Raširena i prečesta upotreba antibiotika, pogotovo onih širokog spektra, uništavaju „loše“ ali i „dobre“ bakterije. U crevima čoveka živi oko 1.5 kg „dobrih“ bakterija (crevna flora), koje su važne za imunitet. Kada se ove bakterije unište prekomernim korišćenjem antibiotika, opada imunitet i otvoren je put za nastanak rezistentnih sojeva bakterija i gljivičnih infekcija.

Pojam antibiotik obuhvata širok opseg jedinjenja, prirodnih i sintetičkih, koja ispoljavaju antibakterijsko dejstvo. Antibakterijsko dejstvo može biti baktericidno (ubijaju bakterije) i bakteriostatsko (zaustavljaju rast i razmnožavanje bakterija).

U antibiotike svrstavamo veliki broj jedinjenja, podeljenih u nekoliko klasa: - laktami (penicilini i cefalosporini), tetraciklini, makrolidi, amfenikoli i aminoglikozidi.

Striktno govoreći sulfonamidi, nitroimidazoli, nitrofurani, kvinoloni i kokcidiostatici nisu antibiotici iako ispoljavaju antibakterijsko dejstvo. Antibiotici u veterinarskoj praksi se koriste za lečenje infekcija kod životinja (kurativna upotreba) i u preventivi (profilaksa) infekcija. Njihova upotreba mora biti pod kontrolom veterinara i veterinarske službe.

Kod registrovanih antibiotika strogo se vodi računa o karenci, tj. o vremenu koje mora proći od poslednje primene leka do stavljanja tkiva životinja ili primarnih proizvoda u lanac ishrane.

Da bi zaštitila zdravlje potrošača Evropska Unija je donela zakonsku regulativu kojom se propisuju maksimalno dozvoljene količine (MDK) ostataka (rezidua) veterinarskih lekova u tkivima životinja i primarnim proizvodima (mleko, jaja, med). U Srbiji nisu doneti propisi o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka veterinarskih lekova, i dalje važi pravilnik iz 1992. (Sl.list SRJ 5/92), koji ne dozvoljava ostatke veterinarskih lekova u namirnicama animalnog porekla. Antibiotici se sistematski kontrolišu u okviru Nacionalnog programa sistematskog praćenja i kontrole rezidua koji se sprovodi u Srbiji, a kojim se utvrđuje broj, vrsta i frekvenca uzoraka koji se testiraju.