B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Domaće meso u savremenom MAP pakovanju

autor: Gomex | 01.07.2021
Domaće meso u savremenom MAP pakovanju

Na svetskom tržištu je sve veća potražnja za svežim, prirodno očuvanim i kvalitetnim prehrambenim proizvodima koji su u toku proizvodnje što je moguće manje fizički i hemijski tretirani. Ovaj trend proizvođačima nameće zadatak da obrate pažnju na usavršavanje metoda prerade koje produžavaju trajanje i koje isključuju veštačke aditive i konzervanse.

Šta je MAP?

Savremeni potrošač traži hranu visokog kvaliteta koja je zadržala senzorske karakteristike sirovine od koje je proizvedena, a da je u isto vreme bezbedna po zdravlje. Da bi se u proizvodu sačuvale originalne senzorske i nutritivne osobine sirovine, moraju se primeniti znatno blaži tretmani pri njenoj proizvodnji, posebno blaži postupci konzervisanja.

MAP je vrsta pakovanja iz kojeg se potpuno uklanja vazduh, posle čega se nastali vakuum popunjava jednim gasom ili smešom gasova (kiseonik, azot ili ugljen-dioksid). Njihov sadržaj je jasno definisan, a najvažnije je ispravno tehnološko podešavanje smeše gasova. Ono što se mora jasno proveriti je da nikako ne postoji curenje bilo kog od navedenih gasova. U zavisnosti od količine i potrebne tačnosti podataka, za proveru kvaliteta ovog pakovanja koriste se različiti precizni uređaji.

Zbog svog svojstva da bitno produžava održivost proizvoda, MAP je u poslednje vreme postao značajna i sve popularnija tehnologija u oblasti pakovanja mesa u maloprodaji.

Boja, oksidativne promene lipida i rast mikroorganizama su najznačajniji kriterijumi za ocenu kvaliteta prilikom skladištenja svežeg mesa. Pakovanje u modifikovanoj atmosferi (MAP) treba da omogući da ne dođe do promene boje i oksidacije lipida mesa, a istovremeno - trebalo bi da uspori rast mikroorganizama odgovornih za kvar. 

U maloprodajnim objektima, kao deo asortimana proizvoda od mesa, zastupljeni su naresci raznih vrsta proizvoda od mesa, poluproizvodi od mesa (ćevapi, sveža kobasica) i  sveže meso (svinjsko i  juneće).

Prednosti MAP pakovanja

Kod pakovanja u modifikovanoj atmosferi, osim što dobijamo duži rok održivosti (2 do 5 puta) čime se smanjuje količina neupotrebljive hrane, proizvođač direktno smanjuje svoje troškove i krajnjem potrošaču isporučuje proizvod koji duže zadržava početni kvalitet - ukus, miris, boju, nutritivnu vrednost,  bez ili sa minimalnim dodatkom aditiva, po zahtevima ISO standarda i HACCP sistema.

U maloprodajnom sistemu kompanije Gomex, čitav proizvodni i preradni proces distribucije svežeg mesa i prerađevina u MAP pakovanju funkcioniše kao jedan zatvoren krug. Naime, imamo svega nekoliko proverenih dobavljača sa kojima imamo zaključene dugogodišnje ugovore, što nam garantuje da je meso koje stiže u naše preradne kapacitete savršenog kvaliteta i uvek sa domaćih pašnjaka i farmi.

Sam proces obrade mesa se vrši u sopstvenom rashladnom centru građenom po najsavremenijim svetskim standardima bezbednosti. Visok kvalitet se uglavnom postiže automatizovanim tehnološkim postupcima. Distribucija do svakog prodajnog objekta se vrši specijalizovanim vozilima iz sopstvenog voznog parka, čime se garantuje poštovanje takozvanog „hladnog lanca”. Bezbednost mesa izloženog u našim vitrinama je pod konstantnom kontrolom stručnjaka. Kompanija poseduje sopstvene standarde i kontrolne mehanizme kako bi ovaj komplikovan sistem mogao da funkcioniše u svakom kutku naše zemlje u kom poslujemo. Kada je u pitanju prerada i distribucija mesa, za nas je imperativ: svežina, bezbednost i vrhunski kvalitet.