B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Kadmijum u namirnicama

autor: Gomex | 07.02.2019
Kadmijum  u namirnicama

Kadmijum spada u toksične metale. Poslednjih godina upotreba mu je porasla (koristi se u proizvodnji alkalnih baterija i akumulatora, solarnih ploča, plastike, stakla, pigmenata, raznih legura), tako da se u životnoj sredini, pored nalaženja u zemljinoj kori kao pratilac ruda cinka, olova i bakra, može naći i kao posledica delovanja čoveka. Dospevši u okolnu sredinu kadmijum zagađuje vodu i zemljište a zatim, preko biljaka, ulazi u lanac ishrane čoveka.

Kadmijum i delovanje na organizam

Hrana je najvažniji izvor kontaminacije za opštu populaciju nepušača. Oko 90% od ukupnog unosa kadmijuma je putem hrane, dok ostalih 10% uključuje unos kadmijuma preko ambijentalnog vazduha i preko vode za piće. Populacija pušača značajnu količinu kadmijuma unosi preko duvanskog dima. Većina namirnica sadrži samo tragove kadmijuma, a veće količine se mogu naći u iznutricama (posebno bubrezima), školjkama, lignjama, pečurkama, kao i nekim biljkama koje mogu da akumuliraju kadmijum kao što su kakao i pirinač. 

Zbog većeg udela u ishrani i pored nižih koncentracija, najznačajniji izvor kadmijuma su žitarice i povrće. U 2016. i 2017. godini, na portalu RASFF za brzo obaveštavanje u zemljama Evropske Unije, zabeleženo je 69 slučajeva povećanog sadržaja kadmijuma od kojih su više od 75%  lignje i hobotnice.

Kadmijum se nakon resorpcije deponuje u jetri, bubrezima i kostima sa poluvremenom života u organizmu čoveka od preko 20 godina. Kadmijum se vezuje za proteine remeteći njihovu građu i funkciju a takođe istiskuje bioelemente iz određenih enzima. 

Kadmijum i bubrezi

Dok je kod pušača štetno dejstvo kadmijuma vezano za pluća, pri unosu hranom primarni ciljni organ su bubrezi. Takođe, kadmijum dovodi i do poremećaja kostiju, anemije, oštećenja jetre, nervnog sistema i poremećaja u razvoju. Međunarodna agencija za istraživanje raka na osnovu relevantnih ispitivanja, kadmijum svrstava u grupu 1, grupu dokazanih karcinogena za ljude.