B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Opasnosti prisustva žive u namirnicama

autor: Gomex | 23.05.2019
Opasnosti prisustva žive u namirnicama

Živa se u prirodi nalazi kao elementarna, u neorganskim i organskim jedinjenjima. Od  jedinjenja žive u životnoj sredini najzastupljenija i najtoksičnija je metil-živa. Kod vodenih organizama i njihovih predatora metil-živa se akumulira i dostiže nekoliko puta veće količine od onih u vodi.

Živa oštećuje sve organe

oksično dejstvo žive uslovljeno je vezivanjem za proteine i promenu njihove strukture i funkcije. Organska živa je neurotoksična tj. dovodi do oštećenja neurona. Metil-živa prolazi kroz placentu pa se javlja i teratogeni efekat tj. oštećenja embriona. Međunarodna agencija za istraživanje kancera metil-živu svrstava u moguće kancerogene za ljude.

Dominantan unos žive kod čoveka je preko ribe i ribljih proizvoda. Visoku koncentraciju žive nalazimo u ribama koje duže žive kao što su tuna, morski pas, sabljarka itd.

Maksimalno dozvoljena koncentracija žive, u zavisnosti od vrste ribe, iznosi 0,5 mg/kg odnosno 1 mg/kg. Prema podacima sa RASFF portala za brzo obaveštavanje, u prethodne 2 godine u EU bilo je 241 uzorak hrane koji su sadržali živu iznad dozvoljenog limita, od čega 239 uzoraka ribe.

Kontrola prisustva žive u ribi

Kontrola prisustva žive u ribi u Srbiji vrši se prilikom uvoza od strane Granične veterinarske inspekcije, dok su domaći proizvođači u obavezi da programima samokontrole obezbede da riba na tržištu bude bezbedna po potrošače. Takođe, Nacionalnim Programom za kontrolu i sistematsko praćenje rezidua, u zavisnosti od godišnje proizvodnje ribe, ispituje se ekvivalentan broj uzoraka ribe iz domaćih ribnjaka.

Potencijalni problem može predstavljati riba izlovljena iz reka i jezera, koja nije obuhvaćena sistematskom kontrolom a u određenim delovima populacije može imati značajan udeo u ishrani (porodice ribara npr.). Procena Svetske zdravstvene organizacije je da je unos ribe i proizvoda od ribe u Srbiji veoma nizak, svega 25,7 g po glavi stanovnika dnevno. Značaj ribe kao namirnice vremenom će usloviti porast potrošnje, pa bi trebalo pojačati i kontrolu štetnih supstanci u ribi.