B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA

autor: Gomex | 25.01.2018
PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA

MAP se danas koristi na širokom spektru sveže i ohlađene hrane, uključujući sirovo i termički obrađeno meso i živinu, ribu, paste, voće i povrće, i u novije vreme kafu, čaj i pekarske proizvode. Upotreba MAP-a je prvi put zabeležena 1927. kada je primenjena da bi se produžio period održivosti jabuka. One su pakovane u atmosferu sa malom koncentracijom kiseonika i povećanom koncentracijom ugljen-dioksida.

1930. MAP je upotrebljavan radi skladištenja voća u brodovima i za transport mesa iz Australije i Novog Zelanda u Evropu. U kasnim 70-im godinama prošlog veka pakovanje manjih komada mesa u MAP je uvedeno u prodavnice hrane u Francuskoj i Engleskoj.

Danas su ovakva pakovanja dostupna u većini razvijenih zemalja, pri čemu je udeo mesa upakovanog u MAP u zapadnoevropskim zemljama u prodaji izmedju 10-40%. Modifikovanjem gasne smeše u pakovanju sprečavaju se ili smanjuju biohemijske reakcije (promena boje, oksidacija masti) i stepen respiracije proizvoda, kao i rast patogenih mikroorganizama i mikroorganizama kvara, pri čemu se njegova održivost produžava.

Pitanje bezbednosti hrane nailazi na sve veću pažnju širom sveta, jer je utvrđena uzajamna zavisnost između hrane koja se konzumira i zdravlja luudi.

S druge strane, savremeni potrošač nastoji da u svakom trenutku nabavi i konzumira svežu hranu. Od momenta kad je voće ubrano, stoka zaklana ili riba uhvaćena, trka sa vremenom počinje. Od tog trenutka, prirodna razgradnja i pojava kvara ugrožavaju kvalitet i održivost proizvoda. Međutim, spoljašnji faktori (higijena procesa proizvodnje, temperatura itd.) takođe predstavljaju ograničavajući faktor za dužinu upotrebljivosti proizvoda (rok upotrebe).

Istorija pakovanja hrane počinje običnim omotavanjem koje se napretkom tehnologije usavršavalo, kako u pogledu materijala (papir, pergament, celofan, plastične folije), tako i postupaka pakovanja.

Održivost namirnica, kao što su mlečni proizvodi, meso, povrće, voće, živina i riba,  je ograničena kada su izloženi normalnoj atmosferi. Da bi se njihov kvar sprečio razvijen je efikasan i inteligentan koncept očuvanja svežine proizvoda – MAP, pakovanje u modifikovanu atmosferu, uz upotrebu istih ovih gasova, samostalno ili u odgovarajućoj smeši gasova specifičnog odnosa. U nekim zemljama, doduše ređe, koristi se još i ugljenmonoksid, sumpordioksid, azot(III)oksid, argon i vodonik. Izbor gasne smeše bira se veoma  pažljivo u zavisnosti od osobina i svojstava namirnica koje se pakuju.

Izbor odgovarajućih materijala za pakovanje je važan element u MAP tehnologiji. Oni, pored toga što „drže proizvod sve na jednom mestu“, obezbeđuju i adekvatnu mehaničku, hemijsku i mikrobiološku zaštitu. Istovremeno, svojim izgledom stimulišu korisnika za kupovinu.

Meso i proizvodi od mesa, zbog svojih specifičnih karakteristika (laka kvarljivost, podložnost dejstvu negativnih faktora...) postavljaju veliki broj zahteva pri izboru materijala za uspešno pakovanje. Jednoslojni materijali, najčešće, ne poseduju većinu potrebnih osobina (hemijska inertnost, dobre mehaničke osobine, dobra barijerna svojstva u odnosu na vodu, svetlost, kiseonik, toplotnu izdržljivost, indiferentnost u pogledu ukusa i mirisa, zaštita arome, otpornost na masti, transparentnost i mogućnost dekorativne obrade, dobra sposobnost zatvaranja i formiranja termovara, kao i pogodnost pri rukovanju) pa se radi dobijanja „idealnog“ ambalažnog materijala vrši njihovo spajanje u višeslojne laminate. Sa unutrašnje strane dupleksa uvek se nalazi PE, zbog hemijske inertnosti u odnosu na sadržaj i mogućnost formiranja termovara.