B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji

autor: Gomex | 01.04.2018
Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji

 Meso zaraženih životinja se po našim propisima uništava spaljivanjem u kafilerijama. Meso divljači - mesojeda i svaštojeda takođe mora da se pregleda metodom veštačke digestije. Meso domaćih svinja zaklanih za potrebe sopstvenog domaćinstva može da se pregleda i metodom kompresije koja je jeftinija ali i manje pouzdana.

Znači svo meso i proizvodi od mesa u našim maloprodajnim i veleprodajnim objektima sa stanovišta Trihineloze, su potpuno bezbedni za ishranu, jer se nalaze pod konstantnom, obaveznom i pre svega stručnom kontrolom.

Trihineloza je jedna od najstarijih, najpoznatih i najrasprotranjenijih parazitskih zoonoza (oboljenja koja izaziva parazit a prenose se preko životinja na čoveka) u svetu. U mumijama Starog Egipta, starim više od 1200 godina pre Hrista, pronađene su larve parazita ali tek 1835. godine u Engleskoj je uz pomoć mikroskopa u mišićima pokojnika ustanovljen parazit – valjkasta glista Trichinella spiralis. Od tada, pa do danas, utvrđeno je da postoji 7 vrsta i još 3 genotipa Trichinella, koji su rasprostranjeni na svim kontinentima.

Kod nas, a i u većini zemalja u svetu dominantna je vrsta Trichinella spiralis koja parazitira u više od 100 vrsta sisara, ali najčešće se nalazi u mišićima pacova,svinja (domaćih i divljih), svih mesojeda i svaštojeda. Čovek se zarazi konzumiranjem mesa i proizvoda od mesa  koji nisu dovoljno ili uopšte termički tretirani, jer larve Trihinela umiru trenutno kada su izložene temperaturi od 62,2 i više stepeni Celzijusa.

U tankom crevu čoveka svaka ženka Trihinela rađa po više hiljada larvica koje zatim preko krvi i limfe dospevaju u sve organe i tkiva ali svoj rast i razvoj završavaju jedino u poprečno-prugastoj muskulaturi-mesu gde se učaure i ostaju žive po više meseci. Simptomi oboljenja su: mučnina, povraćanje, krv u stolici, bolovi u stomaku, bolovi u mišićima, povišena temperatura, groznica, tahikardija, otok lica i očnih kapaka...

Bolest je izlečiva ako se dijagnostikuje na vreme i počne odgovarajuća simptomatska i terapija jakim antiparaziticima.

Za bezbednost hrane je  pre svega najsigurnija  dobra dijagnostika -„bolje sprečiti nego lečiti“.

Prema propisima Republike Srbije u svim klanicama bez obzira na veličinu i kapacitet obavezan je pregled svinjskog i konjskog mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis. Pregled se u klanicama obavlja najsigurnijom metodom „Veštačka digestija zbirnih uzoraka pomoću magnetne mešalice“. Analizu obavljaju diplomirani veterinari, posebno obučeni za izvođenje ovog pregleda. Oni se nalaze pod svakodnevnom kontrolom nadležnih republičkih veterinarskih inspektora. Sve životinje su obeležene ušnim markicama, pa se tačno zna njihovo poreklo, i ako se ustanovi da je neka životinja zaražena larvama Trichinella spiralis, republički veterinarski inspektori nadležni za objekat iz kojeg je životinja odmah preduzimaju niz mera da se spreči dalje širenje trihineloze.