B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Njihov dan traje cele godine

autor: Dr Slavica Bekić | 07.12.2016
Njihov dan traje cele godine

Svake godine, 03. decembra obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovo je dan kada se o njima priča, dok svih ostalih dana treba na njih da mislimo i da se trudimo da im olakšamo život koliko god je to moguće.

Važno je da uklonimo barijere kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom. Svakom od njih, a naročito ako je u pitanju dete, treba da bude omogućena kvalitetna rehabilitacija, da mu bude dostupno medicinsko-tehničko pomagalo iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, da se obezbede tehnički standardi pristupačnosti, a pored svih ovih tehničkih kategorija treba da se poboljša komunikacija, da se omogući školovanje i edukacija, a kasnije i prioriteti pri zapošljavanju i zasnivanju radnog odnosa na mesta koja odgovaraju njihovom zdravstvenom stanju, odnosno da se omogući osobama sa posebnim potrebama uključivanje u normalan život.

U našoj zemlji ima 10% osoba sa posebnim potrebama u odnosu na celokupnu populaciju. Invalidnost može biti urođena i stečena. Stečena dolazi iz životom nametnutih okolnosti kao što su bolesti, rat, rad, saobraćajni udesi... i može se dogoditi svima.

Kvalitet života osoba sa posebnim potrebama zavisi od osetljivosti i pomoći cele društvene zajednice i od svakog pojedinca ponaosob. U Srbiji polovina osoba sa invaliditetom nema nikakvo obrazovanje, a svega 13 % njih ima posao, što znači da zavise od izdržavanja druge osobe. U našoj zemlji kao i u celom svetu položaj osoba sa invaliditetom se poboljšava i unapređuje, ali moramo priznati da i dalje mnogi od njih žive u velikom siromaštvu, izloženi predrasudama i diskriminaciji. Zbog toga treba raditi na podizanju svesti cele društvene zajednice da osobe sa posebnim potrebama, a naročito naša deca sa smetnjama u razvoju, ne budu više nikada nevidljiva, da se integrišu u potpunosti u zajednicu u kojoj žive, da im se omogući da se školuju, edukuju i bave sportom ravnopravno sa zdravom decom. Da kada porastu postanu korisni i srećni članovi društva. Pomozimo da “mali invalidi” postanu “veliki ljudi”. Pomažući integraciju u sve sfere normalnog života osobama sa posebnim potrebama, utičemo na to da se oni osećaju jednakim jer oni to i jesu.

Osobe sa posebnim potrebama

Preporuka UN-a je da se upotrebljava izraz “osobe sa posebnim potrebama”. Taj izraz obuhvata osobe koje imaju različita funkcionalna, fizička, senzorna, intelektualna ili emocionalna ograničenja i prihvatljiviji je od izraza “hendikepiran” ili invalid. U komunikaciji izbegavajte pogrdne izraze kao slepci, gluvi, retardi, jadnik, mučenik i slično. Pomozite im uvek kada vidite da su suočeni sa fizičkim ili socijalnim barijerama. Pomozite im da ih preskoče i prevaziđu, te da se osećaju korisno i poštovano u društvu u kojem žive, školuju se ili rade.