B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Noćno mokrenje

autor: Dr Slavica Bekić | 09.02.2017
Noćno mokrenje

Noćno mokrenje je čest problem u dečjem uzrastu ali je izlečiv. To je dovoljan razlog da na vreme potražite pomoć pedijatra.

Noćno mokrenje je po definiciji nesvesno i nevoljno ispuštanje mokraće noću kod zdrave dece posle navršenih 5 godina života, a dešava se najmanje 2x nedeljno. Najčešće je prisutno kod dece uzrasta 5-7 godina, čak do 25%. Sa uzrastom se procenat smanjuje na 7% u uzrastu do 10 godina. Kod neke nelečene dece se noćno mokrenje održava do puberteta i u nekom trenutku spontano nestaje, a kod 1-2% dece se održi i u odraslom dobu.

U novorođenačkom i odojčadskom uzrastu deca ne kontrolišu mokrenje. Kada se mehur napuni, dolazi do refleksnog pražnjenja, a to se dešava otprilike na 2 h. U drugoj godini života je kapacitet mehura nešto veći, pa je i razmak između dva mokrenja duži i to je period kada roditelji mogu postepeno odvikavati dete od pelena. U trećoj godini dolazi do sazrevanja nervnog sistema i uspostavljanja veze između mozga i bešike, pa su tada deca svesna da im se piški i mogu odložiti mokrenje kada to žele. IU tom periodu mogu nekim gestovima signalizirati roditeljima da im se piški.

Noćno mokrenje može biti primarno i sekundarno. Primarno noćno mokrenje je najčešće i javlja se kod zdrave dece posle navršene 5. godine života, koja nikada nisu uspostavila kontrolu noćnog mokrenja, odnosno nikada nije postojao period duži od 6 meseci da je dete noću bilo suvo. Sekundarno je ako je dete imalo duži period bez noćnog umokravanja, ali se vratilo i to je onda najčešće psihološke prirode. Kod dece sa noćnim mokrenjem funkcija bešike je potpuno normalna, oni u potpunosti prazne bešiku, ali se to dešava nevoljno, u toku sna. Tokom dana su suvi i nemaju infekcije mokraćnih puteva.

Razlozi za ovu bolest imaju osnova u naslednom faktoru. Naime, ako je jedan roditelj imao noćno mokrenje u detinjstvu, šansa da mu dete ima iste tegobe je 45%, a ako su pak oba roditelja imala noćno mokrenje faktor rizika se povećava na 75%. Osim toga, jedan od krivaca za umokravanje dece u toku noći je i čvrst san, što je takođe nasledno. Deca toliko čvrsto spavaju da ih je nemoguće probuditi noću da bi otišli do toaleta.

Kod izvesnog broja dece noćno umo-kravanje je posledica smanjenog lučenja hormona hipofize - žlezde sa unutrašnjim izlučivanjem koja se nalazi u mozgu-vazopresina, koji na nivou bubrega reguliše količinu i gustinu mokraće stvorene u toku noći.

Lečenje ovakve dece je neophodno, jer je kod najvećeg broja izlečenje izvesno. Pogrešno je čekati da to samo od sebe prođe. Ako to stanje predugo traje dovodi do mnogostrukih problema i može da ostavi trajne posledice na samu psihu deteta. Dete se oseća različito, nesigurno je u sebe i izbegava uključivanje u redovne aktivnosti vršnjačke grupe kako bi prikrilo svoj problem, a samim tim vremenom zapada u samoizolaciju. Sve to ometa izgradnju i održanje sretne i harmonične porodice.

Na vreme se obratite pedijatru, izlečenje izvesno.

Ukoliko se lečenje na vreme započne do svega ovoga neće doći. Dete dobija priliku da se uklopi u vršnjačku grupu i izraste u psihički zdravu i socijalno uklopivu osobu. Prvi korak je obraćanje pedijatru, koji će iscrpnom anamnezom i detaljnim pregledom deteta ustanoviti o kojem se tipu poremećaja radi i šta je sve dalje potrebno da se preduzme u lečenju deteta.

Najbolje je lečenje deteta započeti pre polaska u školu, iako je pristup svakom detetu individualan. Odabir terapije je takođe individualan i zasniva se na otklanjanju poremećaja koji je i doveo do noćnog mokrenja. Neki od saveta su da dete 2 h pre spavanja ne uzima tečnost i da obavezno mokri pre polaska na spavanje. Ako je u pitanju starije dete da se budi 1,5-2 h nakon zaspivanja da piški.

Dobre rezultate daju i alarm uređaji koji su jako osetljivi i na najmanju količinu vlage na vešu, te bude dete i roditelje. Takođe se vodi dnevnik mokrenja što stimuliše dete da ostane suvo. Ako se dokaže da je u pitanju smanjeno lučenje hormona vazopresina, uvodi se lek koji nadoknađuje dejstvo prirodnog hormona.

Ponekad je potrebno uključiti lekare različitih specijalnosti: urologa, nefrologa, neuropsihijatra, psihologa i defektologa, da bi se došlo do potpunog izlačenja.