B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Povišena telesna temperatura!

autor: Dr Slavica Bekić | 11.01.2018
Povišena telesna temperatura!

Zima deci donosi mnogo radosti i zabave - sankanje, skijanje, klizanje i grudvanje ih zadržava dosta vremena napolju u hladnim i vlažnim uslovima, a to je ujedno i odlična prilika za lako širenje infekcije među njima. Često je prvi signal da dete ima neku vrstu infekcije povišena temperatura. Korisna je jer je oblik odbrambene reakcije organizma na virusnu ili bakterijsku infekciju.

Bakterije i virusi ne vole povišenu telesnu temperaturu pa je i to vid borbe organizma protiv infekcije. U oko 90% slučajeva, uzrok povišene temperature kod dece je infekcija. Tada je temperatura praćena  curenjem iz nosa, kašljem, povraćanjem, prolivom, učestalim i bolnim mokrenjem, osipom po koži. Supstance koje se oslobađaju u organizmu kao odgovor na dejstvo infektivnih agenasa deluju na centar za termoregulaciju u mozgu (hipotlamus) i tako dolazi do porasta temperature.

Osim infekcije, telesna temperatura može biti povišena usled spoljašnjeg pregrevanja (naročito je to često kod novorođenčadi i kod mlađe odojčadi), nakon vakcinacije, usled gubitka teč-nosti, te kod nekih neuroloških i endokrinoloških bolesti.

Temperaturu do 38,5 stepeni nije potrebno snižavati, dovoljno je raskomotiti dete, okupati ga u mlakoj vodi. Prostorija u kojoj dete boravi treba da je provetrena i da je temperatura vazduha od 20 do 22 C. Poželjno je povećati unos tečnosti u vidu mlakih napitaka, ishranu prilagoditi želji deteta, a u skladu sa principima zdrave ishrane. Obroci treba da budu manji i češći. Ako postoje znaci infekcije gornjih disajnih puteva potrebno je češće vršiti toaletu nosa fiziološkim rastvorom i izvlačenjem sekreta pumpicama namenjenih za to kao i higijena ruku.

Ako telesna teemperatura i pored toga raste treba započeti terapiju. Kod nas se u dečijem uzrastu koriste lekovi na bazi paracetamola i ibuprofena i svaka porodica koja ima malu decu treba da ih ima u kućnoj apoteci. Mogu se nabaviti i bez recepta i pristupačne su cene. Daju se u intervalima od 6 do 8 h, a ne bi trebalo da razmak između 2 davanja bude kraći od 4 h.

Ako je telesna temperatura viša od 39 stepeni,treba pored toga što je dete dobilo lek primeniti i fizikalne metode. Najbolji efekti se postižu kupanjem deteta u kadi mlake vode pola sata do 45 minuta. Takođe je dobro umotavanje golog deteta u mokar, dobro oceđen mlak čaršav, preko kojeg se umota u suv peškir i postupak se ponavlja na svakih 10 minuta do pada TT na 38,5 stepeni.

Drhtanje je znak da telesna temperatura raste a znojenje da pada. Najčešće roditelji greše u doziranju leka, dajući male doze. Količina datog leka zavisi od telesne težine deteta do 12 godine života, a nakon toga su doze iste kao i za odrasle. Do uzrasta od 15 godina nisu preporučljivi preparati na bazi acetilsalicilne kiseline (Andol, Aspirin) zbog mogućih neželjenih efekata.

Uvek kada dete ima povišenu temperaturu, a naročito ako ona traje duže od 3 do 4 dana i ako roditelji ne uspevaju da je snize do 38,5 stepeni i ako se radi o odojčetu i malom detetu uzrasta do 3 godine, treba tragati za pravim uzrokom. Kod malog deteta to uvek može biti prvi znak teške infekcije, pa treba potražiti savet pedijatra. Pedijatar će utvrditi je li potrebno antibiotsko lečenje.

Ipak povišena telesna temperatura je koristan simptom jer nas upozorava da se sa detetom nešto dešava, da je potreban poseban nadzor, praćenje stanja deteta i traganje za pravim uzrokom.

Telesna temperatura je kod dece nešto viša nego kod odraslih osoba i ima svoje varijacije u toku dana. Smatra se da je normalna temperatura do 37,5 stepeni C a kod novorođenčeta do 37,8 C. Kažemo da je temperatura povišena ako su vrednosti preko 37,8 do 38,5 stepeni, a vrlo visoka (hyperpirexia) ako je preko 39 stepeni C.

Telesnu temperaturu je najbolje meriti alkoholnim (ranije su bili živini) termometri ili digitalnim. Merenje se vrši ispod pazuha, držanjem termometra od 3 do 5 minuta ili rektalno, uvođenjem termometra u čmar (prethodno je dobro obložiti vrh termometra kremom da ne bi došlo do bola pri uvođenju istog).