Na osnovu člana 224.  Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011 83/2014 i dr. zakon, 5/2015, 44/2018 95/2019 91/2019 109/2021) i člana 12.3 i 13.1 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Osnivačkog akta) DOO GOMEX ZRENJANIN od 05.04.2022.god, Direktor DOO GOMEX ZRENJANIN donosi:

Program nagrađivanja potrošača

1. Svrha programa i način ostvarivanja

1.1. Svrha i ciljevi Program nagrađivanja potrošača ima za cilj povećati lojalnost kupaca i promovisati partnerstvo sa dobavljačima u okviru trgovinskog lanca Gomex. Kroz ovaj program, potrošači mogu sakupljati markice tokom kupovine i iskoristiti ih za kupovinu peškira i prekrivača iz ponude sa značajnim popustom.

1.2. Način sakupljanja markica  Potrošači će dobiti jednu markicu za svakih 1.000 dinara kupovine na svom računu. Uz to, ako se na računu nalazi bar jedan artikal partnera programa, potrošač ostvaruje pravo na još jednu dodatnu markicu po jednom fisklanom računu.

2. Kupovina sa popustom

2.1. Uslovi za kupovinu sa popustom Potrošači koji sakupe ukupno 5 markica mogu iskoristiti svoje markice za kupovinu jednog artikla iz ponude sa popustom do -62%. Markice će se sakupljati u svim maloprodajnim objektima Gomex-a.

2.2. Postupak kupovine sa popustom Potrošač će moći koristiti svoje sakupljene markice prilikom kupovine sa popustom u odabranim maloprodajnim objektima Gomex-a. Prodavac će evidentirati upotrebu markica u skladu sa uslovima programa nagrađivanja.

3. Praćenje i izveštavanje

3.1. Praćenje sakupljanja markica Trgovinski lanac Gomex će pratiti sakupljanje markica i ispunjenje uslova za kupovinu sa popustom kako bi obezbedili tačnost programa.

3.2. Izveštavanje potrošača Potrošači će biti obavešteni o skupljanju markica i pravima za kupovinu peškira i prekrivača sa popustom putem različitih komunikacionih kanala, uključujući promocije u prodavnicama i online obaveštenja.

4. Završne odredbe

4.1. Datum početka i pravila Ovaj program nagrađivanja će stupiti na snagu 20.06.2024. godine. Skupljanje markica biće omogućeno počev od 20.06.2024.godine završno sa 19.08.2024. godine Markice će moći da se iskoriste do 30.08.2024. godine

4.2. Odluka o interpretaciji Konačna interpretacija ovog programa nagrađivanja pripada trgovinskom lancu Gomex. Ovaj Program definiše mehanizam nagrađivanja potrošača u trgovinskom lancu Gomex i osigurava jasnost i pravičnost u programu. Budući korisnici programa imaće pristup ovim pravilima kako bi znali kako mogu iskoristiti markice za kupovinu sa popustom.

U Zrenjaninu, 07.06.2024. godine

DOO GOMEX ZRENJANIN

Direktor

Dimitrije Stojanović