Program nagrađivanja potrošača
Na osnovu člana 224.  Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011 83/2014 i dr. zakon, 5/2015, 44/2018 95/2019 91/2019 109/2021) i člana 12.3 i 13.1 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Osnivačkog akta) DOO GOMEX ZRENJANIN od 05.04.2022.god, Zamenik direktora DOO GOMEX ZRENJANIN donosi:
1. Svrha programa i način ostvarivanja

1.1. Svrha i ciljevi
Program nagrađivanja potrošača ima za cilj povećati lojalnost kupaca i promovisati partnerstvo sa dobavljačima u okviru trgovinskog lanca Gomex. Kroz ovaj program, potrošači mogu sakupljati markice tokom kupovine i iskoristiti ih za kupovinu plišanih igračaka iz ponude sa značajnim popustom.

1.2. Način sakupljanja markica
Potrošači će dobiti jednu markicu za svakih 800 dinara kupovine na svom računu. Markice se sakupljaju fizički na talonu, ili putem Gomex aplikacije.
Uz to, ako se na računu nalazi bar jedan artikal partnera akcije, potrošač ostvaruje pravo na još jednu dodatnu markicu po jednom fiskalnom računu.
Korišćenjem Gomex aplikacije markice će biti dodeljenje na digitalnom talonu u aplikaciji. Kombinovanje fizičkih i digitalnih markica nije moguće.

2. Kupovina sa popustom

2.1. Uslovi za kupovinu sa popustom
Potrošači koji sakupe ukupno 5 markica mogu iskoristiti svoje markice za kupovinu jedne igračke iz ponude sa popustom od -67%. Markice će se sakupljati u svim maloprodajnim objektima Gomex-a.

2.2. Postupak kupovine sa popustom
Kada potrošač sakupi 5 nalepnica, potrebno je da aktivira kupon za kupovinu igračaka minimum 15 minuta pre kupovine kolekcije MOĆNA DRUŽINA PRIRODE uz popust od 67%. Potrošač će moći koristiti svoje sakupljene markice prilikom kupovine sa popustom u odabranim maloprodajnim objektima Gomex-a. Prodavac će evidentirati upotrebu markica u skladu sa uslovima programa nagrađivanja.

3. Praćenje i izveštavanje

3.1. Praćenje sakupljanja markica
Trgovski lanac Gomex će pratiti sakupljanje markica i ispunjenje uslova za kupovinu sa popustom kako bi obezbedili tačnost programa.

3.2. Izveštavanje potrošača
Potrošači će biti obavešteni o skupljanju markica i pravima za kupovinu igračaka sa popustom putem različitih komunikacionih kanala, uključujući promocije u prodavnicama i online obaveštenja.

4. Završne odredbe

4.1. Datum početka i pravila
Ovaj program nagrađivanja će stupiti na snagu 22.03.2024. godine.
Skupljanje markica biće omogućeno počev od 22.03.2024.godine završno sa 17.05.2024. godine.
Markice će moći da se iskoriste do 30.05.2024. godine.

4.2. Odluka o interpretaciji
Konačna interpretacija ovog programa nagrađivanja pripada trgovinskom lancu Gomex.
Ovaj Program definiše mehanizam nagrađivanja potrošača u trgovinskom lancu Gomex i osigurava jasnost i pravičnost u programu.
Budući korisnici programa imaće pristup ovim pravilima kako bi znali kako mogu iskoristiti markice za kupovinu sa popustom.