Pravila korišćenja loyalty programa "Kasica Brojalica"

OPŠTA PRAVILA

Opšta pravila određuju uslove učešća u Loyalty programu KASICA BROJALICA (plastična kartica ili aplikacija) čiji je organizator DOO GOMEX ZRENJANIN, Miletićeva27a, 23000 Zrenjanin, Srbija, matični broj: 08652163, PIB: 101161267 (u daljem tekstu „Organizaotor).

Loyalty program KASICA BROJALICA je program pogodnosti koji potrošaču koji ima plastičnu karticu lojalnosti KASICA BROJALICA ili koji ima instaliranu mobilnu aplikaciju GOMEX (u daljem tekstu „Učesnik“), omogućava učešće u loyalty programu KASICA BROJALICA, ostvarivanje različitih prava i pogodnosti prilikom kupovine u Gomex maloprodajnim objektima i omogućava ostvarivanje navedenih prava Učesniku KASICA BROJALICA loyalty programa, tj. korisniku kartice ili aplikacije. Gomex aplikacija ili kartica obezbeđuju Učesniku instant popuste na kasi za artikle koji se nalaze na posebnim akcijama, ali i prikupljanje bonitetnih poena po unapred definisanim scenarijima, koje Učesnik može umesto novca koristiti za redovnu kupovinu u svim maloprodajnim objektima Organizatora.

Lista maloprodajnih objekata trgovačkog lanca Gomex koji učestvuju u KASICA BROJALICA Loyalty pogramu i u kojima potrošač može koristiti KASICA BROJALICA karticu lojalnosti ili aplikaciju GOMEX radi ostvarivanja određenih prava i pogodnosti prilikom obavljanja kupovine, može se naći na zvaničnom sajtu Organizatora www.gomex.rs.

Program čini skup različitih prodajnih podsticaja i pogodnosti koje Organizator omogućava Učesniku koji poseduju karticu lojalnosti ili aplikaciju GOMEX, i koji ih može, u skladu sa ovim Opštim pravilima, ostvarivati prilikom obavljanja kupovine u Gomex-ovim objektima.

Program lojalnosti pod nazivom KASICA BROJALICA organizuje se na način da Učesnici dobijaju personalizovane korisničke kartice (plastične ili elektronske KASICE BROJALICE) koje sadrže identifikacioni kod (barkod kartice), posredstvom koga mogu ostvariti odogovarajuće benefite prilikom kupovine proizvoda/usluge koje odredi Organizator.

KO MOŽE BITI ČLAN PROGRAMA LOJALNOSTI

Karticu lojalnosti ili aplikaciju GOMEX može imati svako fizičko lice starije od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje ispuni, potpiše i dostavi Društvu Obrazac za registraciju (svi obavezni podaci na Obrascu za registraciju moraju biti popunjeni) u bilo kom prodajnom mestu Organizatora ili elektronskim putem, registrovanjem na aplikaciju.

Određeno fizičko lice postaje Učesnik programa lojalnosti KASICE BROJALICE potpisivanjem Obrasca za registraciju, pod uslovom da su svi obavezni podaci na Obrascu za registraciju popunjeni, odnosno instaliranjem mobilne aplikacije GOMEX i registracijom profila na aplikaciji. Pojedinac potpisom Obrasca za registraciju ili registracijom na aplikaciji potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Članstvo u Programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki Učesnik ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz programa lojalnosti Kasica Brojalica.

Pružanje usluga organizovanja i realizacije programa lojalnosti kompanije DOO GOMEX ZRENJANIN pod nazivom KASICA BROJALICA vrši kompanija ONE STOP MARKETING DOO Zrenjanin, Žitni trg br.13, PIB: 108787648, na način i pod uslovima utvrđenim posebnim Ugovorom.

ONE STOP MARKETING DOO, Zrenjanin se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Obrascu za registraciju ili registrcijom na aplikaciju.

Učesnik može dobiti samo jednu KASICA BROJALICA karticu lojalnosti (plastičnu ili virtualenu). Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu KASICA BROJALICA karticu lojalnosti, osim u slučaju zamene kartice u skladu sa ovim Opštim pravilima.

KASICA BROJALICA kartica lojalnosti nije prenosiva i može je koristiti samo lice koje je potpisalo Obrazac za registraciju i kojem je kartica izdata. Zaposleni u maloprodajnim objektima DOO GOMEX ZRENJANIN, na mestu na kome donosilac Loyalty kartice obavlja kupovinu, od donosioca ove kartice mogu zatražiti lični dokument ili neko drugo identifikaciono sredstvo, pomoću kojeg mogu da utvrde identitet donosioca KASICA BROJALICA Loyalty kartice.

U slučaju da donosilac KASICA BROJALICA Loyalty kartice prilikom obavljanja kupovine odbije da da na uvid lični dokument ili drugo identifikaciono sredstvo pomoću kog se može utvrditi identitet donosioca, DOO GOMEX ZRENJANIN zadržava pravo da odbije da takvom donosiocu kartice izvrši prodaju uz ostvarivanje pogodnosti koje omogućava KASICA BROJALICA Loyalty kartica.

PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice lojalnosti promeni lične podatke koje je naveo u registraciji, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene elektronski na mejl potrosaci@gomex.rs ili na call centar telefonskim pozivom na 0800 100 123 u periodu od 8h do 16h sati radnim danima.

POGODNOSTI

Učesnik KASICA BROJALICA programa lojalnosti ima pravo da koristi „bonitetne šeme” koje predstavljaju pogodnost za kupovinu određenih artikala i prikupljanje bonitetnih poena (u daljem tekstu – keširići).

KEŠIRIĆI su bonitetni poeni koje Učesnik skuplja prilikom kupovina u maloprodajnim objektima Organizatora. Na svakih 100 dinara kupovine robe koja nije na nekoj od akcija i nisu cigarete, korisnik dobija 1 KEŠIRIĆ, a postoje i posebne akcije gde se za kupovinu određenih artikala dobija znatno veća suma KEŠIRIĆA. Njihova vrednost je uvek definisana odnosom 1 Keširić = 1 dinar. Prikupljen KEŠIRIĆ traje 12 meseci od momenta evidentiranja na računu, a ukoliko se ne iskoristi u tom roku, bude obrisan sa salda. Kada korisnik na svom saldu skupi minimum 300 KEŠIRIĆA može ih potrošiti prilikom svoje prve naredne kupovine u bilo kom maloprodajnom objektu Organizatora.

Učesnik KASICA BROJALICA programa lojalnosti ostvaruje i druge popuste na artikle u određenim periodima o kojima može biti obavešten SMS, Viber ili Push porukom na broj mobilnog telefona koji je u tu svrhu dostavio. Učesnici KASICA BROJALICA programa lojalnosti primaju na imejl newsletter-e o novim mesečnim katalozima, sezonskim katalozima, sa najavama budućih akcija, popusta i ostvarenja pogodnosti.

Kada Učesnik u bilo kojem maloprodajnom objektu Organizatora ostvari kupovinu od minimum 1.300 dinara na jednom računu i evidentira barkod iz aplikaciju na kasi, dobija personalizovan kupon. Personalizovan kupon (u daljem tekstu: „Kupon“) mogu da dobiju svi korisnici Gomex mobilne aplikacije, koji su se preko nje uspešno prijavili u KASICA BROJALICA program lojalnosti ili vlasnici kartice lojalnosti koji su istu registrovali na mobilnoj aplikaciji. Kuponi se distribuiraju isključivo preko Gomex mobilne aplikacije.

Svaka kupovina preko 1.300 dinara, bez bilo kakvih dodatnih uslovljavanja (važi za sve artikle, bez obzira da li su na akciji ili ne) generiše 1 kupon. Ukoliko je iznos veći od 1.300 dinara, korisnik dobija samo 1 kupon po 1 računu, bez obzira na ukupan iznos. Kupon važi 7 dana od dana dobijanja. Ukoliko se u tom periodu ne iskoristi, neće više biti dostupan korisniku u aplikaciji. Kada korisnik hoće da kupon iskoristi, potrebno je reći prodavcu na kasi da želi da iskoristi kupon, klikne na dugme „Otvori barkod“ na ekranu sa kuponom u mobilnoj aplikaciji i omogući skeniranje barkoda.

Kuponi su personalizovani, "pametni" kuponi koji Učesniku pružaju mogućnost da uz određene pogodnosti kupi baš ono što voli. Kuponi koji se generišu na bazi analize njihovih prethodnih kupovina, i oni omogućavaju Učesniku da određeni proizvod može kupiti uz popust od 20% do čak 99%. Kuponi mogu Učesniku omogućiti i popust ne samo na jedan proizvod, već i popust na „ceo račun“ u iznosu od 5%, 10% ili 15%, pri čemu ovaj popust ne važi za akcijske artikle, sveže meso na panju, cigarete i štampu.

Sticker na kuponu "Maksimalna količina" se pojavljuje na kuponima koji nose popust na pojedinačne artikle i ona pokazuje na koliko se komada artikla maksimalno može dobiti popust. Kupon se može iskoristiti samo jednom i ukoliko Učesnik ne kupi maksimalnu količinu artikla prilikom prve kupovine, popust više neće biti dostupan za naredne kupovine.

Ukoliko Učesnik ima više kupona u svojoj mobilnoj aplikacija, sve ih može iskoristi prilikom jedne kupovine. Ukoliko ukupan iznos kupovine prelazi 1.300 dinara, i Učenik je iskoristio kupon koji ima, na kraju svoje kupovine Učesnik će opet dobiti novi kupon.

KORIŠĆENJE LOYALTY PROGRAMA KASICA BROJALICA

Svaki Učesnik ima pravo na jednu KASICA BROJALICA karticu lojalnosti (plastičnu ili virtualnu). Izdavanje prve KASICA BROJALICA kartice lojalnosti je besplatno.

Putem Gomex aplikacije na koju se registruje na jednostavan način, Učesnik odmah postaje član KASICA BROJALICA loyalty kluba. Učesnik na taj način stiče mogućnost da jednim klikom otvori bar kod svoje kartice lojalnosti i iskoristi je na kasi. Nema potrebe za nošenjem plastične kartice. Na svojoj aplikaciji Učesnik može videti prikaz trenutnog stanja, pregled sakupljanja i trošenja Keširića, sve kupovine sa izlistanim artiklima, iznosima računa i ostvarenim Keširićima.

Ukoliko Učesniku plastična kartica nije personalizovana, potrebno je da kontaktira call centar na 0800 100 123 kako bi uneli podatke njegove podatke i nakon toga se može izvršiti registracija na aplikaciji. Kada preuzme/instalira aplikaciju, Učesnik označava "Registruj plastičnu karticu". Unosi ručno barcod svoje plastične kartice, datum svog rođenja, kreira lozinku (da ima najmanje šest karaktera), ponovi je i na kraju potvrdi unos. Na ovaj način Učesnik povezuje plastičnu karticu sa aplikacijom i svejedno je šta će skenirati u prodavnici.

Ako Učesnik nema plastičnu karticu, na aplikaciji se registruje kao novi korisnik ( tkz. virtuelna kartica ) i koristi taj barcod koji prikazuje prilikom kupovina. Kada preuzme/instalira aplikaciju označava samo "Postani korisnik" i popunjava tražene podatke.

Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja KASICA BROJALICA programa lojalnosti, Organizator može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem KASICA BROJALICA programa lojalnosti po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovina, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po KASICA BROJALICA programu lojalnosti u određenom vremenskom periodu.

Korisnik KASICA BROJALICA kartice lojalnosti u obavezi je da gubitak/krađu/oštećenje kartice lojalnosti obavezno prijavi call centru na broj 0800 100 123 u periodu od 8h do 16h sati radnim danima ili elektronski na mejl potrosaci@gomex.rs.

DOO GOMEX ZRENJANIN ne snosi odgovornost za KASICA BROJALICA kartice lojalnosti koje Učesnik KASICA BROJALICA programa lojalnosti nije preuzeo. KASICA BROJALICA kartice lojalnosti mogu se preuzeti isključivo u maloprodajnim objektim Organizatora koji su navedeni na sajtu www.gomex.rs.

Reklamacije, ili pitanja vezana za upotrebu i korišćenje KASICA BROJALICA programa lojalnosti, Učesnik može uputiti elektronskim putem, slanjem mejla na adresu potrosaci@gomex.rs , ili pozivom call centra na broj 0800 100 123 u periodu od 08h do 16h sati radnim danima. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje, falsifikovanje ili zloupotreba bilo kog segmenta programa lojalnosti biće sankcionisana u skladu sa zakonskim aktima i povlačenjem i trajnim oduzimanjem ili deaktiviranjem KASICA BROJALICA kartice.

OBRADA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA KASICA BROJALICA LOYALTY PROGRAMA

Kompanija Gomex brine o zaštiti privatnosti Učesnika KASICA BROJALICA programa lojalnosti. DOO GOMEX ZRENJANIN će kao Organizator i izdavalac KASICA BROJALICA Loyalty programa u potpunosti i na svaki način zaštititi privatnost Učesnika tako što će zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke Učesnika KASICA BROJALICA programa lojalnosti, u svrhu u koju su lični podaci dati, koristiće ih u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati i u svemu će sa podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Neophodno je da Učesnik pročita i da se informiše koja sredstva Organizator koristi i na koji način štiti privatnost svih Učesnika programa lojalnosti. U slučaju da nešto nije razumeo, Učesnik može da se obratite elektronski putem, slanjem poruke na mejl potrosaci@gomex.rs ili pozivom na broj telefona 0800 100 123, radnim danima u periodu od 08h do 16h.

Pristupanjem programu lojalnosti Učesnik potvrđuje da je u celosti razumeo i prihvatio opšta pravila korišćenja iz ovog Pravilnika, te da je ujedno obavešten o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja podataka o ličnosti Učesnika, odnosno da su mu pružene informacije u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Detaljne informacije o obradi podataka o ličnosti mogu se pronaći u dokumentu pod nazivom Obaveštenje o privatnosti na sledećem linku https://www.gomex.rs/loyalty .

Učesnik Kasica Brojalica Loyalty programa u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u programu lojalnosti i da zahteva brisanje svog korisničkog računa, pozivom na broj telefona 0800 100 123 u periodu od 08h do 16h radnim danima ili elektronskim putem, slanjem poruke na mejl adresu potrosaci@gomex.rs .

PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA PROGRAMA LOYALNOSTI KASICA BROJALICA

Učesnik KASICA BROJALICA Loyalty programa pristaje na Opšte uslove korišćenja KASICA BROJALICA Loyalty kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnim potpisom/potvrdom na papirnoj pristupnici/ ili prilikom elektronske registracije.

U cilju poboljšanja korisničkog iskustva, DOO GOMEX ZRENJANIN, može Učesnicima slati marketinške poruke koje su prilagođene interesovanjima, kroz marketinške kanale, a uz saglasnost Učersnika, koju daje u skladu sa članom 12. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko je Učesnik dao saglasnost za prijem obaveštenja o pogodnostima putem marketinških kanala, DOO GOMEX ZRENJANIN će koristiti imejl adresu ili broj telefona Učesnika za slanje personalizovanih poruka koje se odnose na aktuelne promocije, popuste, marketinške aktivnosti i obaveštavanje o drugim pogodnostima koje predstavljaju personalizovanu ponudu, a koje su prilagođene ličnim interesovanjima Učesnika, na koji način će Organizator poboljšati ponudu i Učesniku olakšati kupovinu pojedinih proizvoda. Učesnik KASICA BROJALICA Loyalty kartice slobodno odlučuje o tome da li će određenu pogodnost iskoristiti. Saglasnost za prijem newsletter-a i/ili marketinškog materijala i kreiranje personalizovanih ponuda Učesnik u svakom trenutku može opozovati, u skladu sa članovima 10. i 11. Politike privatnosti.

Ovi Opšti uslovi korišćenja KASICA BROJALICA Loyalty kartice stupaju na snagu 01.02.2024. godine i važiće do donošenja novih.

Prijavi se za Newsletter
Kontakt
Distributivni centarBeogradski put bb23000 Zrenjanin
Pišite nam
Gomex Logo